GreenKidz is in 2015 van start gegaan voor circa 200 leerlingen op zes pilotscholen op Curaçao.
Leerlingen werden hierbij met een samenhangend activiteitenpakket gestimuleerd om zorgzamer
en bewuster met hun leefomgeving om te gaan.

De GreenKidz buitenactiviteiten, zoals het meedoen aan de jaarlijkse Curaçao Clean Up dag en excursies naar Malpais en een GreenForce
recycle center zijn op alle scholen zeer positief ontvangen en de verdiepende gastles Plastic en recyclen
is op alle scholen zeer succesvol uitgevoerd.


logo.jpg

Global Warming Is the Greatest Threat to Our World Today.